KRP siirsi Levin hissijutun ja Kittilää koskevia asioita syyteharkintaan – vyyhdessä epäiltyinä kymmeniä kuntapäättäjiä

KRP kertoo, että tämän osan 29 epäillystä 28 on kuntapäättäjiä.

Poliisi epäilee Kittilä-vyyhdessä rikoksesta kymmeniä kuntapäättäjiä. Kaikki epäillyt kiistävät syyllistyneensä rikokseen.

Keskusrikospoliisi (KRP) kertoo siirtäneensä syyteharkintaan pääosan Kittilän kuntapäättäjien toimiin liittyvästä, esitutkinnassa olleesta kokonaisuudesta.

Tässä kuussa syyteharkintaan on siirtynyt esitutkinta, joka liittyy kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomiseen ja laajemmin päättäjien toimintaan Kittilässä.

KRP kertoo, että tämän osan 29 epäillystä 28 on kuntapäättäjiä. Heidän epäillään syyllistyneen virka-aseman väärinkäyttämiseen sekä työrikoksiin.

Kunta irtisanoi kunnanjohtaja Mäkelän marraskuussa 2014. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus katsoi irtisanomisen laittomaksi, eikä korkein hallinto-oikeus muuttanut päätöstä.

KRP:n esitutkinnassa on selvitetty, ovatko Kittilän kunnanvaltuutetut tarkoituksellisesti ja tietoisesti syyllistyneet rikoksiin peruuttaessaan kunnanjohtajan hissiyhtiön toimitusjohtajasta tekemän tutkintapyynnön, antaessaan omistajaohjausta hissiyhtiön toimitusjohtajan palauttamiseksi toimitusjohtajaksi sekä valmistellessaan ja päättäessään toimista kunnanjohtajan erottamiseksi.

– Mäkelän irtisanomisen osalta rikoksesta epäillään päätöksentekoon osallistuneita luottamushenkilöitä kunnanhallituksessa, kunnanvaltuustossa sekä irtisanomista valmistelleessa tilapäisessä valiokunnassa, KRP:n tiedotteessa sanotaan.

Päätöksenteossa eriävän mielipiteen ilmaisseita tai tyhjää äänestäneitä ei epäillä rikoksesta, jos he eivät ole erottamisen valmisteluvaiheessakaan osallistuneet epäiltyihin lainvastaisuuksiin.

KRP:n mukaan työrikosten osalta on syytä epäillä, että valtuutetut ovat kohdelleet kunnanjohtajaa työturvallisuuslain tarkoittamalla tavalla epäasiallisesti ja että tämä on asetettu epäedulliseen asemaan ammatillisen tai siihen rinnastettavan syyn vuoksi.

Hissijutussa yksi epäilty

KRP on tutkinut Kittilään liittyviä asioita syksystä 2014 alkaen. Tuolloin apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi tutkimaan Levin hissihankintaa.

Tutkintakokonaisuudessa on neljä osaa, joista kaksi on valmistunut aiemmin. Heinäkuussa 2015 syyteharkintaan siirtyi epäilty törkeän petoksen yritys ja virka-aseman väärinkäyttäminen. Esitutkinta koski Kittilään tammikuussa 2015 toimitettua lakipalveluihin liittyvää laskua. Epäiltyinä on näiltä osin kolme Kittilän kuntapäättäjää.

Tämän vuoden tammikuussa siirtyi syyteharkintaan tutkinta, joka liittyi vuonna 2013 tehtyihin tutkintapyyntöihin. Niissä hissiyhtiö Levi Ski Resort sekä sen suurimmat omistajat epäilivät väärinkäytöksiä yhtiön hissihankinnassa. Kunta on hissiyhtiön pääomistaja. Epäiltynä Levin hissijutun osassa on yksi ihminen. Häntä epäillään yrityssalaisuuden rikkomisesta sekä luottamusaseman väärinkäyttämisestä.

Tutkintakokonaisuus on osin kesken. Neljänteen osaan KRP:n tutkintaa liittyvät Kittilän kunnan kahden virkamiehen tutkintapyynnöt työsyrjinnästä, työturvallisuusrikoksesta ja virka-aseman väärinkäyttämisestä. KRP arvioi, että esitutkinta valmistuu myöhemmin tänä vuonna.

Kittilään liittyviä asioita on tutkinut KRP:n lisäksi Lapin poliisi.