KSML 24.3.2014: BirdLife vaatii linnuille pesimärauhaa

Lintuyhdistysten edustajat vetoavat metsästäjiin ja riistaviranomaisiin ja vaativat rauhoittamattomille linnuille nykyistä laajempaa pesimärauhaa. Eurooppalaisen lainsäädännön tarkoitus on rauhoittaa kaikki linnut, myös rauhoittamattomat lajit, pesimäajaksi. Tästä voidaan poiketa vain vakavien vahinkojen estämiseksi.

BirdLife Suomen vuosikokous kritisoi, että lain poikkeuksesta on Suomessa tullut sääntö ja lupia myönnetään liian kevyin perustein. Poikkeuslupia myönnetään järjestön mukaan vuosittain yli 200000 linnun tappamiseen.

Järjestöt hyväksyvät lintujen tappamisen poikkeusluvilla, jos linnut aiheuttavat merkittäviä vahinkoja, joita ei voi muuten estää.

Lain mukaan rauhoittamattomia lintuja ovat varis, harakka, räkättirastas, kesykyyhky, harmaalokki, merilokki ja poronhoitoalueella korppi.

Vuoden lintuyhdistykseksi valittiin Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys, jota kiitettiin erityisesti suojelu- ja tutkimustoiminnasta. Suomenselän yhdistykseen kuuluu 23 kuntaa Etelä-Pohjanmaalta, Keski-Pohjanmaalta, Keski-Suomesta ja Pirkanmaalta. Yhdistyksessä on yli 400 jäsentä.