Kainuulaiset kokevat työkykynsä muita heikommaksi

Suomalaisten arviot omasta työkyvystään vaihtelevat suuresti alueittain. Tuoreen tutkimuksen mukaan kainuulaiset työikäiset kokevat työkykynsä selvästi huonommaksi kuin suomalaiset keskimäärin. Alempien sosiaaliryhmien tilanne on kaikkein kehnoin.

- Erot ovat jopa kaksinkertaisia ylimpään ja alimpaan sosiaaliryhmään kuuluvien väestöryhmien välillä. Mikäli todella halutaan ylläpitää ja parantaa suomalaisten työkykyä, toimintoja tulee kohdentaa näiden erojen kaventamiseen, kehittämispäällikkö Risto Kaikkonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) kertoo.

THL:n toteuttama tutkimus tehtiin Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Turussa. Koko maata kattava tutkimus alkaa vuonna 2012. Tavoitteena on, että kunnat pystyvät säännöllisten kyselyjen avulla seuraamaan asukkaittensa terveyttä sekä kohdentamaan palveluita oikein.