Kansalainen maksaa pelastustoimesta 31 euroa vuodessa

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön teettämästä tutkimuksesta selviää, että Suomessa kansalainen maksaa pelastustoimen palveluista 31,20 euroa vuosittain.

Tutkimuksessa tarkasteltiin tuloverojen kohdentumista julkisiin turvallisuuspalveluihin Suomessa. Luupin alla olivat keskimääräiset palkansaajat sekä keskimääräiset tulonsaajat.

Keskimääräisen palkansaajan ansiotuloista veroja perittiin vuosittain reilu 6 600 euroa vuosien 2010 ja 2011 aikana. Varsinaisiin turvallisuuspalveluihin verosummasta kohdennettiin noin 565 euroa vuosittain. Lähes puolet (281 euroa) meni liikennetoimintaan, puolustukseen 178 euroa ja loppusumma jaettiin poliisin, pelastuksen, rajavartiolaitoksen ja tullin kesken. Näin ollen pelastustoimen palveluihin upposi reilu 31 euroa, rajavartiolaitokseen 15,5 euroa ja tulliin 10,5 euroa. Poliisin palveluista suomalaiset maksoivat nelikosta eniten, 49 euroa vuodessa.