Kansanedustajat ovat huolissaan syntyvyyden laskusta

Enemmistö STT:n haastattelemista kansanedustajista on huolissaan syntyvyyden laskusta Suomessa. STT haastatteli kaikista kahdeksasta eduskuntaryhmästä yhtä kansanedustajaa. Vastaajat olivat joko ryhmien puheenjohtajistossa, perheellisiä tai perhepoliittisiin asioihin perehtyneitä.

Monet haastatelluista uskoivat, että politiikalla voi vaikuttaa syntyvyyteen.

– Olisi toivottavaa, ettei yhteiskunta ainakaan toimillaan olisi estämässä ihmisten halua perheellistyä. Pitäisi tehdä politiikkaa, jossa ihmiset kokisivat, että oma toive lapsiluvusta voisi toteutua, tiivistää kansanedustaja Annika Saarikko (kesk.).

Kaikki haastatellut kokivat, että valtion tulisi tukea enemmän työn ja perheen yhteensovittamista. Lisäksi poliitikot korostivat vakaan työelämän olevan syntyvyyttä edistävä tekijä.

– Lapsen yrittäminen on vakaassa työtilanteessa huomattavasti luonnollisempaa kuin silloin, kun elät epävarmuudessa pieni työpätkä kerrallaan tai mies on jäänyt työttömäksi, sanoo Kristiina Salonen (sd.).

Opiskelun ja perheen yhteensovittamista helpotettava

Ongelmiksi nimettiin etenkin työelämän epätasa-arvo ja nuorten naisten silppuiset työsuhteet.

– Naisten pitäisi olla tasa-arvoisemmassa asemassa. Siihen auttaisi vanhempainvapaiden jakaminen tasaisemmin vanhempien kesken. Samoin se, että vanhempainvapaat voisi pitää joustavasti perheen oman aikataulun mukaan, sanoo Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.).

Aino-Kaisa Pekosesta (vas.) on erityisen huolestuttavaa, että jopa neljäsosa naisista katsoo lapsen olevan uran esteenä.

Päivi Räsänen (kd.) ja Kristiina Salonen katsovat, että myös opiskelun ja perheen yhteensovittamista pitäisi helpottaa.

– Opiskelijat ovat taloudellisesti tosi tiukilla. Hyvä kun saa itsensä elätettyä, niin miten siihen vielä lapsen hankkisi, Salonen sanoo.

Räsänen on huolissaan myös siitä, että Suomessa tehdään lähes 10 000 raskaudenkeskeytystä vuosittain.

– Silläkin olisi vaikutusta, että naiset voisivat tehdä myönteisen päätöksen lapsen vastaanottamisesta, vaikka raskaus olisi ei-toivottu, hän sanoo.

Jani Mäkelä (ps.) sanoo, että myös asuntojen korkeat hinnat voivat vaikuttaa perheen perustamishaluihin.

– Uudisrakentamisen hinnat ovat karanneet käsistä. Jos rakentamisen ehkä kohtuuttomiakin normeja päästäisiin purkamaan, hintoja saatettaisiin saada alaspäin.

Hallituksen toimet eivät kannusta lapsenhankintaan

Oppositiopuolueiden edustajat arvioivat, että hallituksen toimet eivät ainakaan edistä syntyvyyttä. Ryhmien edustajat mainitsivat etenkin subjektiivisen päivähoito-oikeuden heikentämisen ja varhaiskasvatuksen leikkaukset.

– Valtion pitäisi rohkaista nuoria ja viestiä, että uskomme heihin ja että tarvitsemme myös heidän lapsiaan. Sen pitäisi näkyä myös käytännön politiikassa, sanoo Anna-Maja Henriksson (r.).

Haastatellut painottivat perheen perustamisen olevan jokaisen henkilökohtainen valinta.

– Valtion rooli ei ole suoranaisesti vaikuttaa. Toki päättäjät voivat käydä asiasta keskustelua, mutta en tiedä, paljonko voidaan tai halutaan tietoisesti muokata ihmisten ajatusmaailmaa, sanoo Outi Mäkelä (kok.).