Karhunmetsästyksen kiintiö kasvaa viime vuodesta

Karhunmetsästyksen kiintiöksi on vahvistettu yhteensä 183 karhua.

Karhuja saa tänä vuonna kaataa 50 yksilöä enemmän kuin viime vuonna, kertoo Maa- ja metsätalousministeriö.

Karhunmetsästyksen kiintiöksi on vahvistettu yhteensä 183 karhua. Suomi on jaettu neljään kannanhoitoalueeseen, joiden kesken kiintiöt on jaettu karhukannan kasvun tai karhujen aiheuttamien vahinkojen mukaan.

Kiintiön lisäksi Suomen riistakeskus voi myöntää poikkeuslupia vahinkoa tai uhkaa aiheuttavien karhujen kaatamiseen. Näiden lupien määrää ei etukäteen rajoiteta.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomen karhukanta on kasvanut noin 15 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja on nyt noin 1 720–1 840 yksilöä.