Kaskeala puolusti asevelvollisuutta

Puolustusvoimain komentaja amiraali Juhani Kaskeala odottaa tulevalta turvallisuus- ja puolustuspoliittiselta selonteolta poliittista kannanottoa asevelvollisuuteen. Hän haluaa linjauksia myös palkatun henkilöstön määrästä, puolustusvoimien joukkotavoitteesta ja kansainvälisen toiminnan laajuudesta.

Kaskeala muistutti 185. valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa maanantaina Helsingissä, että puolustusvoimat ei selviä tehtävistään ilman yleistä asevelvollisuutta.

– Koko palveluskelpoinen ikäluokka tulee edelleen kouluttaa, jotta perustettavat joukot voidaan säilyttää riittävän nuorina, osaavina ja kenttäkelpoisina, hän tiivisti.

Samalla tarvitaan kuitenkin myös riittävä määrä palkattua henkilöstöä, jotta sodan ajan joukot pystytään perustamaan. Hänen mukaansa 15 000 henkilötyövuotta on se raja, jonka alittaminen pakottaisi puolustusvoimat supistamaan rauhan ajan organisaatiotaan ja siirtymään valikoivaan asevelvollisuuteen.

Kaskeala korosti, että myös pitkän aikavälin linjausta toteuttamiskelpoisesta joukkotavoitteesta tarvitaan, jotta vältytään mahdollisilta virheinvestoinneilta. Joukkojen määrän tulee hänen mielestään perustua realistiseen käsitykseen siitä, kuinka paljon rahaa kehittämiseen on käytettävissä. Niin ikään kansainvälisen toiminnan laajuudesta tarvitaan selkeät linjaukset.

– Puolustusvoimat ei kaipaa nykyisiin tehtäviin eikä osallistumisen volyymiin suuriakaan muutoksia. Ehdoton painopisteemme on panostuksessa kansalliseen puolustukseen, Kaskeala tähdensi.