Katoaako Sisä-Suomen syyttäjänvirasto? – Selvitys meneillään

Syyttäjälaitos selvittää paikallisvirastojensa määrän vähentämistä. Valtakunnansyyttäjänviraston mukaan selvitystyön alla on siirtyminen neljän paikallissyyttäjänviraston malliin. Nykyisin virastoja on kymmenen.

Neljän viraston mallissa yhdistettäisiin yhdeksi syyttäjänvirastoksi Helsinki sekä Itä- ja Länsi-Uusimaa. Länsi-Suomi, Pohjanmaa ja Sisä-Suomi muodostaisivat omansa sekä Itä-Suomi ja Salpausselkä omansa. Pohjoisessa yhdistyisivät Oulun ja Lapin syyttäjänvirastot.

Virastojaosta päättää oikeusministeriö.

Syyttäjälaitos välttyi irtisanomisilta, sillä se sai lisärahaa vuosille 2016–2019. Valtakunnansyyttäjänviraston mukaan rahoitusvaje on kuitenkin ensi vuonna 0,5 miljoonaa euroa.