Kela muistuttaa opiskelijoita opintotukien palautuksista

Vuoden 2016 opintotukien vapaaehtoiset palautukset on maksettava viimeistään 31. toukokuuta.

Kela muistuttaa opiskelijoita tarkistamaan viime vuoden tulonsa ja palauttamaan liikaa maksetut opintotuet. Vuoden 2016 opintotukien vapaaehtoiset palautukset on maksettava viimeistään 31. toukokuuta.

Opintotuen saajat voivat tarkistaa huomioon otettavien vuositulojensa ennakkotiedot Kelan asiointipalvelusta.

Ennakkotiedoista voi puuttua osittain tai kokonaan tiettyjä tulolajeja, kuten esimerkiksi vuokratulot. Opiskelijan on itse vastattava siitä, että hänen tulonsa eivät ylitä vuositulorajaa. Apua omien vuositulojen tarkastamiseen saa esimerkiksi Kelan opasvideosta.

Jos liikaa maksettua tukea ei makseta takaisin toukokuun loppuun mennessä, se peritään takaisin ensi vuoden keväänä 7,5 prosentilla korotettuna.