Kelalta tulossa helpotuksia erityisen kalliita lääkkeitä käyttäville kritiikin jälkeen: "Menettely on työstettävänä"

Kansaneläkelaitos (Kela) hakee parhaillaan ratkaisua, jolla helpotettaisiin erityisen kalliita lääkkeitä käyttävien elämää. Vuoden alusta asti voimassa ollut uusi lääkekorvausjärjestelmä on aiheuttanut noin 30 000 ihmisen ryhmälle hankaluuksia.

Kun aiemmin erityisen kallista lääkettä sai korvattuna kolmen kuukauden jakson, nyt sitä saa vain kuukaudeksi. Lääkeryhmään määritellään noin 220 valmistetta, jotka maksavat yli 1 000 euroa paketilta. Lääkkeitä käytetään muun muassa reuman, syövän ja MS-taudin hoitoon.

Korvauksia on toki voinut hakea jälkikäteen, mutta monelle vähävaraiselle lääkkeitä käyttävälle jo ensimmäisen lääke-erän hankkiminen on tuottanut vaikeuksia.

Sairausvakuutuslaissa määritelty vuosiomavastuu eli lääkekatto on tänä vuonna noin 605 euroa. Jos asiakas ostaa esimerkiksi 1 400 euron erityiskorvattavan lääkkeen, maksettavaa jää noin 500 euroa ja lääkekatto ei täyty. Koska lääkkeitä saa vain kuukaudeksi kerrallaan, on asiakkaan haettava kuukauden päästä lääkitystä uudelleen ja edessä on taas sama lasku.

– Pienituloisille tällaiset summat lyhyen ajan sisällä voivat olla merkittäviä. Osa on kohtuuttomassa tilanteessa, Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler sanoo.

Esimerkiksi Reumaliitto on vaatinut korvausjärjestelmän kohtuullistamista.

Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Hannu Halila kertoo, että myös he ovat saaneet aiheesta viestejä.

– Olemme kuulleet tilanteista, joissa jopa ensimmäinen lääke-erä on jäänyt hankkimatta, kun korvauskatto ei ole täyttynyt. Uudistuksen tarkoitus ei varmaankaan ollut tämä, Halila pohtii.

Kelalta hyviä uutisia

Kelan etuuspäälliköllä Jaana Kruutilla on hyviä uutisia.

– Menettely näiden tilanteiden helpottamiseksi on työstettävänä Kelassa, Kruuti kertoo.

Kruuti muistuttaa, että erityisen kalliita lääkkeitä käyttävien ryhmä on suhteellisen pieni verrattuna kaikkiin korvauksia saaneisiin, mutta kulut ovat suuret. Kela maksoi viime vuonna lääkekorvauksia yli 1,4 miljardia euroa, josta kalliit lääkkeet olivat neljännes.

– Suurista kustannuksista johtuen lääkehävikin vähentäminen kalliiden lääkkeiden kohdalla edesauttaa hallituksen säästötavoitteen toteutumista. Lääkesäästöt toteutettiin vaikuttamalla lääkkeiden hankintarutiineihin, minkä vuoksi ei tarvinnut korottaa asiakkaiden omavastuita, Kruuti sanoo.

Hallituksen säästötavoite tälle vuodelle lääkekorvauksista on 134 miljoonaa euroa. Apteekkariliiton mukaan apteekkien alkuvuoden liikevaihdon laskun perusteella näyttäisi, että lääkekorvauskustannusten säästötavoite saavutetaan.