Keski-Suomessa kaadettiin 33 ilvestä

Ilveksiä metsästettiin koko maassa lähes yhtä paljon kuin edellisellä kaudella.

Ilveksiä metsästettiin helmikuun lopussa päättyneellä metsästyskaudella lähes yhtä monta yksilöä kuin edellisellä kaudella. Saaliiksi saatiin 387 ilvestä, kun edelliskaudella kaadettiin 399 ilvestä, kertoo Suomen riistakeskus.

Eniten ilveksiä kaadettiin riistakeskuksen Pohjois-Savon ja Oulun aluetoimistojen alueilla. Keski-Suomessa lupia haettiin 89 ja myönnettiin 38. Ilveksiä kaadettiin Keski-Suomessa 33. Lupia ilveksen metsästämiseen myönnettiin yhteensä 424, joista 404 myönnettiin poronhoitoalueen ulkopuolelle.

Poronhoitoalueiden ulkopuolella metsästyskausi kesti joulukuun alusta helmikuun loppuun asti, poronhoitoalueilla lokakuusta helmikuuhun.

Ilves on Suomen runsaslukuisin suurpeto. Luonnonvarakeskus arvioi ennen päättynyttä metsästyskautta Suomessa olevan noin 2 355–2 495 yli vuoden ikäistä ilvestä. Uuden arvion ilveskannasta se antaa keväällä.