Keskustelu Suomen metsistä kiihtyy – huoli monimuotoisuudesta tuodaan esiin

Perjantaina julkaistava julkilausuma tuo esiin huolen hakkuiden lisääntymisestä.

Keskustelu Suomen metsistä ja puun energiakäytöstä kiihtyy. Perjantaina julkaistaan metsien käytön ilmasto- ja monimuotoisuusvaikutuksiin perehtyneiden useiden kymmenien väitelleiden tutkijoiden allekirjoittama julkilausuma, jossa tuodaan esiin huoli Suomen metsänkäyttösuunnitelmien vaikutuksesta ilmastoon ja metsien monimuotoisuuteen.

Julkilausuman mukaan puunkorjuun lisääminen voi kiihdyttää ilmastonmuutosta pienentämällä metsien hiilivarastoja verrattuna tilanteeseen, jossa puuta korjataan vähemmän. Samansuuntaisesti vaikuttaa myös se, että valtaosa puun käytöstä suuntautuu lyhytkestoisiin tuotteisiin eli sellu- ja paperiteollisuuden tuotteiksi ja bioenergiaksi, joista hiilidioksidi vapautuu nopeasti ilmakehään.

Julkilausumassa tuodaan esiin myös se, että metsätalouden takia lahopuun määrä metsissä ja vanhat metsät ovat vähentyneet. Molemmat ovat elintärkeitä metsälajien monimuotoisuudelle.

Tutkimustieto erilaista

Julkilausuman tiedottamisesta vastaava ympäristötutkija Antti Majava ympäristömuutosten vaikutuksiin erikoistuneesta Bios-tutkimusyksiköstä kertoo, että julkilausuma sai alkunsa vuosi sitten, kun Bios haastatteli metsien käytön ilmasto- ja monimuotoisuusvaikutuksiin perehtyneitä tutkijoita.

Tutkijoiden mukaan tutkimustietoon perustuva näkemys puun käytön lisäämisen vaikutuksista ilmastoon ja ympäristöön on erilainen kuin julkisessa keskustelussa ja poliittisessa päätöksenteossa esitetty. Julkilausuman allekirjoittajat korostavat, että kyseessä ei ole ”metsäkiista”, vaan tieteeseen perustuva näkemys metsien käytön ilmasto- ja monimuotoisuusvaikutuksista.

"Hyökkäys biotaloutta kohtaan"

Julkilausuma on jo ennen julkaisemistaan herättänyt kiivaita reaktioita. Uutissuomalaiselle välitettyjen tietojen mukaan sitä pidetään hyökkäyksenä hallituksen biotalous- ja tiedepolitiikkaa kohtaan. Sen ajoituksen uskotaan liittyvän EU:n ilmastoneuvotteluihin ja kuntavaaleihin.

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) pitää Helsingissä tänään maanantaina ajankohtaisinfon Suomen metsäpolitiikasta. Info ei liity julkilausumaan vaan muun muassa EU:n ilmastoneuvotteluihin. Suomen hallituksen metsä- ja bioenergiapolitiikka nojaa siihen, että Suomen metsät kasvavat enemmän kuin niitä hakataan, ja siksi hakkuita ja metsähakkeen käyttöä voidaan nykyisestään lisätä.

Metsät kasvavat kiihtyvään tahtiin

Luonnonvarakeskuksen Metsä 150 -hankkeen raportin mukaan puun kysynnän arvioidaan kasvavan merkittävästi lähivuosina, ja ainoa nopea keino vastata kysyntään on hakkuiden lisääminen. Luken tutkimusprofessori Jari Hynynen muistuttaa, että Suomessa puuston kasvu lähti selvään nousuun 1970-luvulla, ja on nyt Luken metsätilaston mukaan lähes kaksinkertainen 50-lukuun verrattuna.

– Kasvun lisäyksestä 63 prosenttia tulee metsänhoidosta ja metsien uudistamisesta ja 37 prosenttia ilmastotekijöistä. Viimeisen 10–15 vuoden aikana metsien kasvu on entisestään kiihtynyt, eikä merkkejä kasvuvauhdin laantumisesta ole.

Hynysen mukaan hakkuiden lisäämisen edellytyksenä on juuri metsien hoito.

– Vaikka hakkuita lisätään, suojelualueille ei tarvitse mennä.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

"Tärkein lakiesitys aikoihin" – Nyt ratkaistaan, toimivatko Suomen metsät päästöinä vai hiilinieluina