Kiistelty louhintahanke Vaajakoskelle sai luvan

Jo kuulutusvaiheessa muistuttajia oli noin 170.

Morenia Oy sai maa-aines- ja ympäristöluvan Vaajakosken Savumäkeen Jyväskylän rakennus- ja ympäristöjaostolta tiistaina. Yhtiö sai myös luvan aloittaa valmistelevat toimet ennen kuin päätös on lainvoimainen.

Lähiseudun asukkaat ovat vastustaneet uutta lupaa, ja kuulutusvaiheessa hakemukseen jätettiin 13 muistutusta ja yksi mielipide. Kuudessa samansisältöisessä muistutuksessa on allekirjoituksia yhteensä 164.

Morenia haki lupaa hieman eri sisällöllä alueelle myös vuonna 2015, mutta tuolloin yhtiö veti hakemuksensa pois ja hanke raukesi.

 

Nyt yhtiö haki lupaa 15 vuodeksi ja yhteensä 560 000 kuution louhimiseen kahdessa vaiheessa.

Jaosto myönsi 10 vuoden luvan kallion ottoon, kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen sekä pilaantumattomien kaivumaiden vastaanottoon ja läjittämiseen maisemointitarkoituksessa. Ottomäärä on 340 000 kuutiota.

Koko alueen pinta-ala on noin seitsemän hehtaaria, ja Morenian tarkoitus on louhia sitä kahdessa vaiheessa, josta toisen vaiheen osuus olisi 220 000 kuutiota.

Lupaehdoissa kiristetään selvästi yhtiön hakemia toiminta-aikoja. Päivittäinen toiminta-aika voi olla murskaukselle ja poraukselle arkisin kello 7–20, rikotukselle ja räjäytyksille klo 8–18. Kuljetukset on hoidettava kello 8–17.

Muistuttajien mielestä lupa on ristiriidassa maa-aineslain kanssa samoin kuin kaupungin yleiskaavan ja maakuntakaavan kanssa. Äänekäs toiminta sijoittuu turhan lähelle asutusta ja tuhoaa pysyvästi virkistyskäyttöalueita. Raskaan liikenteen haitat kasvaisivat.

Lähin vakituinen asuinrakennus on noin 250 metriä varastoalueen rajasta länteen. Lähimmät asuinalueet sijaitsevat Jyväskylän Kivilammen ja Kaunisharjun alueilla yli kilometrin etäisyydellä.

Myös Laukaan kunta on lausunnossaan suhtautunut hankkeeseen kielteisesti, ja Ely-keskus esitti, ettei lupaa toiminnan aloittamiselle annettaisi ennen kuin lupa on lainvoimainen.

Tämä sisältö on vain tilaajille.

Tilaa Keskisuomalainen verkko joka päivä 15 eur. / 3 kk kestotilauksena

Tilaa tästä!

Jos olet jo tilaaja, .