Kilometrivero: Kalliilla uudella autolla ajavat olisivat uudistuksen voittajia

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä on kääntymässä kannalle, jonka mukaan autoilijoilta alettaisiin tulevaisuudessa kerätä veroja ajettujen kilometrien mukaan. Taajaan asutuilla alueilla maksu olisi 6,8 senttiä ja harvaan asutuilla alueilla 3,4 senttiä kilometriltä. Lisäksi veroja voitaisiin porrastaa auton päästöjen mukaan, mutta tästä ei ole vielä suunnitelmaa.

Malli korvaisi nykyisen auto- ja ajoneuvoveron. Työryhmän suunnitelmista kertoi maanantaina ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Tiemaksuja pohtineen työryhmän kaavailema kilometrivero kasvattaisi monien autoilijoiden menoja. Autoliiton laskelmien mukaan uudistukset suosisivat uusilla kalliilla autoilla vähän ajavia ihmisiä, kun taas häviäjiä olisivat käytetyillä autoilla paljon ajavat henkilöt. Autovero on korkeimmillaan uusissa autoissa.

Autoliiton mukaan auto- ja ajoneuvovero on Suomessa keskimäärin noin 550 euroa vuodessa. Taajaan asuttujen alueiden kilometrimaksuilla kyseinen summa tulisi vastaan jo 8 000 kilometrin vuotuisella ajomäärällä, kun keskimäärin suomalaiset ajavat 16 000 kilometriä vuodessa. Ministeriön mukaan taajaan asutuilla alueilla ajetaan 90 prosenttia kaikista matkoista.

Suurin osa eduskunnan liikennevaliokunnan jäsenistä epäilee tienkäyttömaksujen toimivuutta Suomessa. Niitä kannattavat ainakin Eila Tiainen (vas.) ja Oras Tynkkynen (vihr.). Tiainen pitää auton käyttöön perustuvaa verotusta nykymallia oikeudenmukaisempana. Vihreät on kannattanut paikannukseen perustuvia tiemaksuja pitkään.

Lue aiheesta lisää tiistain painetusta Keskisuomalaisesta.

Autoliitto ja Autoala: Verouudistuksessa vielä pohdittavaa