Kirkon jäsenten osuus väestöstä laski prosenttiyksikön

Nuoret aikuiset olivat aktiivisimpia sekä liittymään että eroamaan kirkosta.

Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenten osuus väestöstä laski vuoden takaisesta yhden prosenttiyksikön verran, kertoo kirkon tiedotuskeskus. Kirkkoon kuului vuoden 2016 lopussa lähes 72 prosenttia suomalaisista. Jäsenmäärä oli 3 956 277.

Kaikkiaan noin 50 100 suomalaista erosi kirkosta viime vuonna. Noin 17 000 liittyi. Vuoden 2016 aikana kasteen sai noin 36 600 alle yksivuotiasta, ja 44 800 kirkon jäsentä kuoli. Jäsenmäärän muutos oli samansuuntaista kuin toissa vuonna, kirkko kertoo.

Nuoret aikuiset olivat aktiivisimpia sekä liittymään että eroamaan kirkosta. Liittyjissä aktiivisimpia olivat 30–39-vuotiaat miehet sekä 20–29-vuotiaat naiset. Lähes puolet kaikista liittyneistä kuului näihin ryhmiin.

Kirkosta erosivat eniten 20–29-vuotiaat.