Kittilän kunnanjohtajan viransijaiseksi toistakymmentä toiveikasta

Hakijoita upseerista psykiatrian sairaanhoitajaan.

Kittilän kunnanjohtajan viransijaiseksi haki toistakymmentä toiveikasta. Virka täytetään ensi vuodeksi.

Hakijoiden joukossa on muun muassa Maanpuolustuskorkeakoulun käynyt yleisesikuntaupseeri, kauppatieteiden maisteri, agrologi ja kokki, oikeustieteen maisteri, hallintotieteiden maisteri, diplomi-insinööri sekä psykiatrian sairaanhoitaja. Kaikkiaan hakijoita oli kolmetoista. Hakijat olivat eri puolilta maata.

Aiempi kunnanjohtaja irtisanottiin vuonna 2014. Korkein hallinto-oikeus on linjannut, että irtisanominen oli laiton. Seuraavassa vaiheessa oikeutta käydään siitä, ovatko kuntapäättäjät syyllistyneet rikoksiin muun muassa kunnanjohtajan irtisanomisasiassa.