Kittilän päättäjien syytepino kasvoi – kolmelle syytteet laskutusepäselvyyksistä

Viimeisimmät syytteet koskevat oikeusavun laskutusta, hissi- ja virkarikoshaaran syytteet nousivat aiemmin.

Syyttäjä on nostanut syytteet kolmea Kittilän kunnan luottamushenkilöä vastaan törkeän petoksen yrityksestä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Asia koskee oikeudellisen avun hankkimista ja siitä aiheutuneen laskun maksattamista Kittilän kunnalla. Syyttäjän mukaan kunta ei ollut tehnyt lakipalvelujen hankinnasta hankintapäätöstä.

Toinen jutun syyttäjistä Sari Anttonen sanoo, että syytteet koskevat yhtä laskua. Haastehakemuksen ollessa salainen hän ei vielä kommentoi, kuinka suuresta summasta puhutaan.

– Tällaiset yksityiskohdat tulevat julkiseksi siinä vaiheessa, kun asia on ensimmäisen kerran ollut oikeudessa esillä, Anttonen sanoo.

Nyt syytteet saaneet Timo Kurula (kesk.), Aki Maunula (vas.) ja Markku Mäkitalo (kesk.) ovat aiemmin saaneet syytteet muun muassa törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä Kittilä-kokonaisuuden niin sanotussa virkarikoshaarassa. Kittilän vt. kunnanjohtajana toiminut Kurula jäi lokakuussa sairauslomalle ja anoi lisäksi vuosilomaa ja virkavapaata loppuvuoden ajaksi.

Lakipalveluhaaran syyteharkinnan valmistuminen tarkoittaa sitä, että kaikki Kittilä-syytteet on tältä erää nostettu. Syyteharkinnassa ei tällä hetkellä ole enää Kittilä-asioita.

Jutun toinen syyttäjä Katri Junnikkala-Heikkinen ei osaa arvioida, käsitelläänkö kaikki syytteet aikanaan samassa oikeudenkäynnissä vai järjestetäänkö eri haaroille omat pääkäsittelynsä.

– Se on vielä epäselvä kysymys, virallisia neuvotteluja tästä ei ole käyty, Junnikkala-Heikkinen sanoo.

Hänellä ei ole vielä tiedossa myöskään käsittelyn aikataulua. Syytteet luetaan käräjillä aikaisintaan keväällä.