Koiraverosta luovutaan, ministeriö aikoo kumota lain

Alun perin koiraverolla pyrittiin estämään vesikauhun leviäminen.

Suomessa luovutaan koiraverosta. Valtiovarainministeriö on käynnistänyt valmistelut koiraveroa koskevan lainsäädännön kumoamiseksi.

Syynä on vanhentunut laki sekä se, etteivät kunnat ole olleet halukkaita keräämän nykyisenkaltaista koiraveroa.

Koiraveroa ei ensi vuoden alusta alkaen peritä yhdessäkään Manner-Suomen kunnassa. Viimeisimpänä koiraverosta luopuivat Helsingin ja Tampereen kaupungit tänä vuonna. Koiraverolain säännöksiä ei sovelleta Ahvenanmaalla.

Koiraverosta on ensimmäisen kerran säädetty asetuksella jo 1800-luvun loppupuolella. Tällöin koiraverolla pyrittiin lähinnä estämään vesikauhun leviäminen.

Nykyinen koiraverolaki tuli voimaan vuoden 1980 alusta. Vuonna 1991 tuli voimaan laki, joka antoi kunnanvaltuustoille päätösvallan koiraverosta.