Kokemäenjoen nikkelipäästöstä merkittävät simpukkavahingot

Kokemäenjokeen viime heinäkuussa päässyt nikkelipäästö aiheutti merkittävät simpukkavahingot. Varsinais-Suomen ely-keskuksen loppuraportin mukaan päästön seurauksena kuoli yli 4,5 miljoonaa simpukkaa. Suurin kuolleisuus, hieman yli 60 prosenttia, oli pikkujärvisimpukoilla.

Norilsk Nickelin Harjavallan-tehtaalta pääsi jokeen nikkeliä 66 tonnia. Tehtaan ympäristöluvan mukaan nikkeliä saa päästä veteen korkeintaan 550 kiloa vuodessa.

Päästön jälkeen joessa mitattiin enimmillään 8?800 mikrogrammaa nikkeliä litrassa, kun normaali arvo on 20 mikrogrammaa. Ely-keskuksen mukaan jokiveden nikkelipitoisuudet laskivat runsaan viikon kuluessa vahingosta.

Nikkelipäästö ei välittömästi aiheuttanut näkyviä kalakuolemia.

Metallipitoisuuksien seuranta jatkuu tänä vuonna. Vahingosta on käynnissä poliisitutkinta.