Koko Suomessa saa pian kalastaa yhdellä maksulla – vapakalastajat säästävät

Koko Suomessa saa pian kalastaa yhdellä maksulla. Uudistus säästää etenkin vapakalastajien rahoja ensi vuoden alusta alkaen.

Uusi maksu on nimeltään kalastonhoitomaksu. Maksun maksettuaan henkilö voi kalastaa yhdellä vavalla kaikilla niillä vesialueilla, joihin on ennen tarvittu jokin läänikohtaisista viehemaksuista.

Kaikki 18–64-vuotiaat kalastajat maksavat maksun. Jos kalastaa mato-ongella, pilkillä tai ns. silakkalitkalla, ei maksua tarvitse suorittaa. Maksu on osa kalastuslupajärjestelmän yksinkertaistumista, joka tapahtuu uuden kalastuslain tullessa voimaan vuoden 2016 alusta. Maksun kerää metsähallitus ja varojen käytöstä vastaa maa- ja metsätalousministeriö.

Vapakalastajille muutos on edullinen. Aikaisemmin yhden läänin alueella kalastaminen maksoi 55 euroa vuodessa. Nyt vapakalastajat saavat kalastaa koko Suomen kalavesissä 39 eurolla. Pyydyskalastus sen sijaan hieman kallistuu. Kalastonhoitomaksun lisäksi pyydyskalastajien tulee maksaa vesialueen omistajalta hankittava lupa, kuten tähänkin saakka.

Kalastonhoitomaksu ei oikeuta vapakalastukseen kaikilla vesillä. Maksun maksaneet kalastajat eivät voi kalastaa rauhoitetuilla vesialueilla, kohdekohtaisen luvan vaativilla erityiskohteilla tai uuden lain määrittelemillä vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla.