Kolumni: Veren vaihtoa tarvitaan

Törmäsin sosiaalisessa mediassa mielenkiintoiseen keskusteluun.

Eräs kuntajohtaja kertoi tilaisuudesta, jossa oli annettu ymmärtää, ettei julkisen puolen johtamiskokemusta juuri pidetä arvossa yritysjohtajia rekrytoitaessa. Ex-kollegani ja some-keskusteluun osallistuneet kommentoijat pohtivat, mistä moinen voisi johtua.

Aika suuri yksimielisyys oli siitä, että suurelta osin lienee kysymys tietämättömyydestä. Siitä, että yritysmaailman toimijat eivät tunne riittävästi julkista johtamista ja sen vaativuustasoa. Sama pätee varmaan toisinkin päin.

Olen itse saanut toimia monenlaisissa tehtävissä ja organisaatioissa.

Työn luonne ja vaatimukset ovat olleet hyvinkin erilaisia, samoin työskentelyilmapiiri. Yliopiston laitoksen, Kelan toimiston, ministerin avustajan kotikonttorin, kunnantoimiston ja yksityisen sote-firman välillä on todellakin eroja.

Itselleni valaiseva kokemus oli siirtyä kunnanjohtajan tehtävistä yksityisen sektorin leipiin. Päätöksenteon nopeampi rytmi, reagointi vaihtuviin tilanteisiin ja ketteryys olivat silmin nähtävää. Kollegoiden oli vaikea ymmärtää, että julkisen yhteistyökumppanin päätöksenteko vaan vie aikaa valmisteluineen, kunnanhallituksineen, valtuustoineen ja valitusaikoineen.

Toisaalta samalla huomasi, miten julkisella puolella moni asia on myös hyvin, paremminkin kuin yksityisellä. Osaamis- ja koulutustaso on usein korkea, työntekijät ovat sitoutuneita ja heistä pidetään hyvää huolta. Toiminnan julkisuus tuo omat haasteensa, mutta toimii osaltaan myös laadun varmistajana.

Seikka, joka jää usein vähälle huomiolle verrattaessa yksityistä ja julkista, erityisesti johtamisen näkökulmasta, on julkisen johtamisen vaativuus ja monialaisuus.

Ei varmaan olisi kovin väärin sanoa, että parhaita moniosaajia kasvaa pienten kuntien kuntajohtajista. He vastaavat ilman joka alan erillisiä sektorijohtajia ja päälliköitä lähes kaikesta mitä edellytetään yhtä lailla pieniltä kuin suuremmiltakin kunnilta ja kaupungeilta. Ja kaikki on aika lailla lainsäädännöllä ja muilla normeilla säädettyä.

Mainitussa some-keskustelussa nousi esille myös se, miten monille yritysmaailmasta kuntasektorille siirtyneille johtajille on tullut yllätyksenä, miten vaativaa ja monialaista johtamisosaamista kuntajohtaminen vaatii. Stereotypiat eivät olekaan vastanneet todellisuutta.

Aina toisinaan kuulee moitittavan sitä, kun joku poliitikko tai virkamies on siirtynyt yksityisen sektorin palvelukseen. Samoin joskus kuulee sen suuntaisia ajatuksia, ettei vakavasti otettava tieteen tekijä saisi riskeerata puolueettomuuttaan ja riippumattomuuttaan liiaksi seurustelemalla yrityselämän tai yksityisen sektorin kanssa.

Vastaavasti yritysjohtajan siirtyessä politiikkaan hänen vaikuttimiaan epäillään. Kukin pysyköön lokerossaan ja suutari lestissään.

Itse olisin ajattelemassa aika lailla toisin. Yhteiskunnassamme tarvittaisiin monialaista ja laajaa ymmärrystä eri sektoreilta. Erilaisten tarpeiden ja näkökulmien yhteensovittamista.

Mikäpä olisi parempi lähtökohta kuin se, että politiikan, tieteen ja yrityselämän vaikuttajat ymmärtäisivät syvällisesti toistensa toimintaympäristöjä, niiden vaatimuksia ja reunaehtoja. Eivätkä vain ymmärtäisi, vaan vieläpä yrittäisivät vastuullisesti niitä yhteen sovittaa.

Miten kynnystä siirtyä julkisen ja yksityisen sektorin sekä tiedemaailman välillä voitaisiin madaltaa? Miten kasvatettaisiin monialaisia ja laajasti näkemyksellisiä vaikuttajia?

Veren vaihtoa tarvitaan. Itselleni oli sangen mieluisaa havaita, kuinka yksityiseltä sektorilta tullut seuraajani kunnanjohtajan tehtävässä toi mukanaan raikkaita ja uusia ajatuksia, tapoja tehdä toisin. Ei tuntunut lainkaan pahalta. Toisenlaisesta ympäristöstä tullessa katsoo asioita eri silmin. Toivottavasti kankea ja jähmeä kuntabyrokratia ei loivenna kaikkia laineita, joita uusien tuulien ja henkilöiden mukana syntyy.

Kirjoittaja on ex-kunnanjohtaja, joka on tarkastellut maailmaa myös politiikassa ja yksityisellä sektorilla.

Tämä sisältö on vain tilaajille.

Tilaa Keskisuomalainen VerkkoPlus 1 kk / 9,90 €

Tilaa tästä!

Jos olet jo tilaaja, .