Kolumni: Yllättävät kustannukset uhka sote-uudistukselle

Sipilän hallitusohjelmaan kirjattiin maakunta- ja soteuudistuksen tavoitteiksi kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta, saatavuutta ja vaikuttavuutta sekä hillitä kustannusten kasvua. Ensimmäiseksi oli tarkoitus toteuttaa sote-palveluiden integraatio ja rakenneuudistus, toiseksi siirtyä yksikanavaiseen rahoitukseen ja vasta kolmanneksi monipuolistaa valinnanvapautta ja tuotantoa. Tavoitteet olivat hyvät ja järjestys oikea.

Hallitus päätti marraskuussa 2015 toteuttaa laajan valinnanvapauden ja rakenneuudistuksen yhtä aikaa ja kerralla. Valtava hanke ajautui vaikeuksiin. Hallitusohjelmassa pitäytymällä meillä olisi jo toimivat maakunnat ja uudistus muiltakin osin etenisi hallitusti. Nyt on toisin.

Kaikki puolueet tukevat soten uudistamista. Väestön vanhetessa, palvelutarpeiden kasvaessa ja talouden realiteettien painaessa on tarpeen koota palvelut nykyisten noin 200 järjestäjän sijaan enintään 18 järjestäjän vastuulle.

Puolueilla on eri näkemyksiä siitä, miten ja millä aikataululla sote-asiakkaiden valinnanvapaus julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä tulisi toteuttaa. Kokoomus yksin ajaa laajaa valinnanvapautta kiireisellä aikataululla. Muilla puolueilla olisi ollut malttia edetä hallitusti. On tyrmistyttävää, että todella isossa asiassa yhdellä puolueella ja vajaalla viidenneksellä kansanedustajista on näin suuri valta. Äänestäjien tahto ei toteudu.

Asiantuntijakuuleminen eduskunnan valiokunnissa on kesken. Lausunnot ovat vielä salaisia. Perustuslakivaliokunta tutkii esityksen perustuslain mukaisuutta. Yllätyksiä voi tulla. Valtiovarainvaliokunnassa olemme kuulleet asiantuntijoita uudistuksen rahoituksesta ja taloudellisista vaikutuksista.

Sote-tehtävät siirtyvät maakunnille kunnilta, joilta otetaan runsaat 11%-yksikköä vastaava tulovero-osuus valtiolle, joka rahoittaa pääosan maakuntien menoista. Lisäksi maakunnat saavat asiakasmaksutuloja, joiden enimmäistason valtio määrää. Näin maakuntien tulot lukitaan.

Laaja valinnanvapaus aiheuttaa arvaamattoman määrän menoja. Jos tulot eivät riitä menoihin, maakunta joutuu etsimään säästöjä palveluja supistamalla. Tämä johtaa maakuntavaltuuston poliittiset päättäjät ahtaalle ja pahimmillaan maakunnan pakkoliitokseen.

Asiantuntija-arvioiden mukaan uudistus synnyttää 2–3 mrd euron kustannukset, joita ei ole hallituksen esityksessä otettu huomioon. Olen kerännyt 20 kohdan listauksen tällaisista kustannuksista.

Tavoite 3 mrd euron kustannuskehityksen alenemasta uhkaa kääntyä saman suuruiseksi menojen kasvuksi. Kustannusten kasvun arvaamattomuus on vakava uhka palveluille ja veronmaksajille. Jos työllisyysaste nousee 75%:n tavoitteeseen, menee sen tuoma hyöty kasvaviin sote-kustannuksiin.Suurten, osin kansainvälisten sote-yhtiöiden markkinoiden edistämiseen yhdistyy palvelujen saatavuuteen liittyvä riski. Yksityinen palvelutuottaja asettuu alueille, joissa se arvioi olevan riittävä väestöpohja. Jos tuotto ei ole riittävä, yksityinen poistuu ja palvelutuotanto siirtyy maakunnan liikelaitoksen vastuulle.

Kun maakunnan rahat loppuvat, palvelujen laatu ja saatavuus näillä alueilla heikkenee. Kierre on hankala. Pienillä paikkakunnilla laaja valinnanvapaus ei toteudu, mutta sitä ei toki ole nytkään. Toivottavasti valtion otteessa oleva maakunta kykenee turvaamaan edes nykyisen palvelutason.

Hallituksen valinnanvapausmalli ja sen myötä koko uudistus uhkaa kaatua eduskunnassa ennen muuta asiantuntijoiden kustannuskritiikin ja laajaan valinnanvapauteen liittyvien ongelmien takia. Tarvittavien korjausten tekemiseen eduskunnalla ei ole aikaa.

Jos uudistus kaatuu, Keski-Suomessa on järkevää tehdyn valmistelun pohjalta koota koko terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut maakunnallisen järjestäjän vastuulle. Etelä-Karjalan Eksote on käypä malli.

Myöhemmin tulee huolella ja laajapohjaisesti valmistella ja toteuttaa kattava ja demokraattinen aluehallinto.

Kirjoittaja on perussuomalaisten kansanedustaja Keski-Suomesta.

Tämä sisältö on vain tilaajille.

Tilaa Keskisuomalainen VerkkoPlus 1 kk / 9,90 €

Tilaa tästä!

Jos olet jo tilaaja, .