Komissio julkistaa ehdotuksensa EU:n tulevaisuudesta

Euroopan komissio antaa tänään oman ehdotuksensa siitä, mitä 27 jäsenmaan Euroopan unioni tulevaisuudessa on.

Britannian EU-eron myötä unioni joutuu määrittelemään itsensä uudelleen. Tänään keskustelun käynnistää komissio "valkoisella paperillaan", ja pohdinta jatkuu lähiviikkoina jäsenmaiden hallitusten välillä.

Rooman juhlakokouksessa maaliskuun 25. päivänä EU-maat antavat yhdessä poliittisen julistuksen unionin tulevaisuudesta. Kaupungissa juhlitaan tuolloin 60-vuotista Rooman sopimusta, joka loi pohjan nykyisenkaltaiselle EU:lle.

Tulevaisuuspohdintaa on tätä ennen käynnistelty jo syksyllä Bratislavan ja alkuvuodesta Maltan päämieskokouksissa.