Komissiolta viisi skenaariota EU:sta – eritahtisuus yksi vaihtoehdoista

Skenaarioita ovat jatkaminen nykyisellään, keskittyminen sisämarkkinoihin, eritahtinen integraatio, keskittyminen pienempään määrään asioita tehokkaammin sekä huomattavasti syvempi integraatio.

Euroopan komissio esittää tänään julkaisemassaan tulevaisuusasiakirjassa viisi skenaariota Euroopan unionille. Komissio ei ota paperissaan kantaa siihen, minkälainen tulevaisuuden EU on, vaan päätös jätetään jäsenmaille.

Skenaarioita ovat jatkaminen nykyisellään, keskittyminen sisämarkkinoihin, eritahtinen integraatio, keskittyminen pienempään määrään asioita tehokkaammin sekä huomattavasti syvempi integraatio.

Varsinkin keskustelu eritahtisesta EU:sta, joka sallisi halukkaiden maiden etenemisen nopeammin, on herättänyt paljon keskustelua. Jos tällainen kehitys toteutuu, lopputuloksena olisi erilaisia yhteistyöryhmiä EU:n sisälle. Halukkaat maat voisivat tiivistää yhteistyötä esimerkiksi puolustuksessa ja sisäisen turvallisuuden uudistuksissa.

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja Saksan liittokansleri Angela Merkel ovat nostaneet mahdollisuuden viime aikoina puheissaan esiin. Jo nyt EU:n sisällä on eritahtisuutta, sillä vain osa maista on mukana eurossa ja Schengen-yhteistyössä.

EU on kriisissä, koska Britannia on pian jättämässä sen. Maa saattaa jättää eroilmoituksensa jo ensi viikolla huippukokouksessa. Komissio onkin kutsunut tulevaisuuspaperiaan "syntymätodistukseksi", merkkinä 27 maan uudesta alusta.

Paperissa on hyvin vähän konkretiaa, sillä keskustelua on turha käydä kovinkaan syvällisesti ennen Saksan ja Ranskan vaaleja. Pääviesti on kuitenkin selkeä: yhdessä jatketaan.

Myöhemmin keväällä komissio on julkaisemassa erilliset keskusteluasiakirjat sosiaalipolitiikasta, rahaliiton kehittämisestä, globalisaatiosta, puolustuksesta ja EU:n rahoituksesta.

Komissio ei ota itse kantaa siihen, mikä viidestä vaihtoehdosta olisi paras EU:lle. Mikään esitetyistä malleista ei myöskään näillä näkymin toteudu sellaisenaan, vaan lopputulos on jotakin niiden väliltä.

Tulevaisuuskeskustelun odotetaan nyt käynnistyvän toden teolla eri puolilla Eurooppaa. Jäsenmailta odotetaan kantaa integraation etenemisestä ensimmäisen kerran Rooman juhlakokoukseen, joka pidetään 25. maaliskuuta. Keskustelua on tarkoitus päätellä joulukuussa huippukokouksessa.