Korkein hallinto-oikeus: Pelastuslaitoksen ottamat kuvat pitää antaa pyydettäessä

Pelastuslaitoksen on annettava kuvia tietopyynnön perusteella esimerkiksi vakuutusyhtiölle, jos kuvissa ei ole salassa pidettävää aineistoa, Savon Sanomat kertoo.

Korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisun mukaan palomiesten ottamat kuvat esimerkiksi palopaikalta ovat viranomaisen asiakirjoja, joita koskee julkisuuslaki, kertoo Savon Sanomat.

Näin ollen pelastuslaitoksen on annettava kuvia tietopyynnön perusteella esimerkiksi vakuutusyhtiölle tai toimittajalle, jos kuvissa ei ole jotain salassa pidettävää kuten henkilötietoja tai yksityisyyttä loukkaavaa aineistoa.

Korkein hallinto-oikeus on käsitellyt tapausta, jossa Pirkanmaan pelastuslaitos kieltäytyi antamasta kuvia vakuutusyhtiölle palaneesta autosta. Pelastuslaitos vetosi kuvien olevan vain palomiesten sisäistä koulutuskäyttöä varten, Savon Sanomat kertoo.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus oli hyväksynyt pelastuslaitoksen ratkaisun, mutta korkein hallinto-oikeus ratkaisi asian toisin.

Suomen perustuslain mukaan viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi erikseen rajoitettu. Valokuvat olivat syntyneet pelastuslaitoksen normaalin operatiivisen toiminnan yhteydessä ja niitä oli pidettävä viranomaisen asiakirjoina, vaikka niitä lisäksi käytettäisiin myös palomiesten sisäisessä koulutuksessa, lehti kertoo.