Koulukirjastoille kahden miljoonan lahjoitus

Taustalla on huoli suomalaislasten lukutaidosta ja lasten syrjäytymisestä.

Suomen Kulttuurirahasto lahjoittaa yhdessä Kopioston kanssa kaksi miljoonaa euroa koulukirjastojen perustamiseen ja kehittämiseen sekä kirjojen hankintaan. Lukuklaani-hankkeen taustalla on huoli suomalaislasten lukutaidosta ja lasten syrjäytymisestä.

– Pisa-tutkimusten mukaan lukutaito on heikentynyt eniten huono-osaisimpien perheiden lapsilla. Koska lukutaito on opiskelu- ja työelämässä selviytymisen perusedellytys, on riski, että huono-osaisuus tai syrjäytyminen periytyy. Se taas voi yhä syventää suomalaisten kahtiajakautumista, sanoo professori Riitta Pyykkö, Suomen Kulttuurirahaston hallituksen puheenjohtaja.

Hanke toteutetaan tämän ja ensi vuoden aikana ja sen kohderyhmänä ovat kaikki Suomen ala-asteet ja yhtenäiskoulut.