Koulusurmaa valmistellut nainen jää sairaalahoitoon – ei rangaistusta

Helsingin käräjäoikeus jätti koulusurmaa Kokkolaan suunnitelleen naisen syyntakeettomana tuomitsematta rangaistukseen. Tutkintavankeus päättyy, ja nainen jää sairaalahoitoon. Myöhemmästä hoidosta päättävät terveysviranomaiset.

Oikeus katsoi, että 21-vuotias nainen syyllistyi törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluun, ampuma-aserikoksen yritykseen ja huumausainerikokseen muttei ampuma-aserikokseen. Nainen oli tehnyt päätöksen joukkosurmasta Kokkolan Kiviniityn kouluun aikeenaan surmata mahdollisimman monta uhria.