Kunnan nimellä on merkitystä – liitostilanteissa mietinnän paikka

Monet kunnannimet poistuvat käytöstä kuntaliitosten myötä, kun vain yksi yhdistyvien kuntien nimistä valitaan uuden kunnan nimeksi. Turun kaupungin julkaiseman tutkimuskatsauksen mukaan kunnan nimellä on asukkaille suuri merkitys. Tutkijat toteavat, että koska nimenmuutokset herättävät voimakkaita tunteita, myös tätä kysymystä pitää käsitellä perusteellisesti kuntaliitostilanteissa.

- Mahdollisten tulevien hallinnollisten suurkuntien sisällä olisi viisasta säilyttää ja pitää esillä esimerkiksi vanhoja rajoja ja symboleita, kuten entisiä kunnannimiä ja vaakunoita. Entisiä kuntia voitaisiin kutsua pitäjiksi suurkuntien sisällä.

Tutkimuskatsauksen ovat kirjoittaneet dosentti Paula Sjöblom Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteen laitokselta sekä KTT Ulla Hakala ja VTL Satu-Päivi Kantola Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Useimmat Turun seudun asukkaat ovat sitä mieltä, että oman paikkakunnan nimenvaihdos vähentäisi niin paikan houkuttelevuutta kuin yhteishenkeäkin. Turun naapurikunnista etenkin Naantalin asukkaat kokevat mahdollisen nimenmuutoksen uhkaavan paikan identiteettiä ja imagoa.

Katsaus perustuu laajempaan Varsinais-Suomeen kohdistuvaan tutkimushankkeeseen, jonka tavoitteena on tutkia, miten kunnan nimi liittyy kuntien asukkaiden ja yritysten paikallisidentiteettiin ja paikan imagoon. Tutkimuksessa selvitetään myös, miten kuntaliitostilanteessa kunnan keskeisten symbolien muuttuminen ja tätä kautta mahdolliset mielikuvissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat kunnan brändinrakennukseen ja markkinointiin.