Kunta-alan työterveyshuollossa puutteita – Erityisesti tämä pistää silmään

Kunta-alan työsuojeluviranomainen löysi puutteita työterveyshuollon työpaikkaselvityksistä. Työpaikkaselvitykset olivat viime vuonna ajan tasalla ainoastaan noin 60 prosentilla valvotuista työpaikoista.

– Keskeisenä puutteena oli se, että työpaikkaselvitys oli vanha, eikä se vastannut tämän hetken tilannetta, toteaa ylitarkastaja Sari Roivainen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Työpaikkaselvitys on työnantajan vastuulla ja sen toteuttaa työterveyshuolto. Yli kolmasosassa tarkastuksia havaittiin, että työn vaarojen ja kuormitustekijöiden selvittämisessä sekä terveydellisen riskin arvioinnissa oli puutteita.

Työsuojeluviranomainen teki viime vuonna yhteensä yli 2 000 tarkastusta, joista reilut 1 900 kohdistui työpaikoille. Noin puolet tarkastuksista tehtiin sosiaali- ja terveysalalle ja noin neljäsosa koulutusalalle.