Kuntaliitto odottaa uutta liitosaaltoa

Kuntaliitto odottaa seuraavaa kuntaliitosaaltoa vuosina 2009–2013. Liiton selvityksen mukaan monikuntaliitosten todennäköisyyteen vaikuttaa esimerkiksi alueiden kilpailu. Kunta- ja palvelurakenneuudistus jo sinänsä vauhdittaa yhdistymiskaavailuja.

Esimerkiksi Jyväskylän ja Kouvolan seudut ovat vahvistaneet kilpailuasetelmiaan. Liitosten määrään vaikuttaa myös väestön ikääntyminen.

Selvityksen kirjoittaja erityisasiantuntija Arto Koski pitää mahdollisena myös seuraavan valtuustokauden jälkeen tulevaa kuntaliitosaaltoa. Tuolloin tehtävät liitokset ovat hänen mielestään kuitenkin jälkijättöisiä.

– Vuoden 2013 jälkeen kuntaliitoksia tehdään pitkälti pakon sanelemina eikä strategisia etuja liitoksista juuri ole, paitsi ehkä vahvimmin kasvavilla kaupunkiseuduilla, hän korostaa.

Ensi vuoden alussa Suomesta häviää 67 kuntaa eli noin 15 prosenttia kunnista.