Kysely: Apteekkien palveluun ollaan pääosin tyytyväisiä

Iso osa on tyytyväinen myös apteekin sijaintiin

Suurin osa Apteekkariliiton kyselyyn vastanneista suomalaisista on tyytyväisiä vakioapteekkinsa palveluun ja lääkkeiden saatavuuteen. Iso osa on tyytyväinen myös apteekin sijaintiin ja palvelun nopeuteen.

Apteekin terveysneuvontaan tyytyväisiä oli 58 prosenttia vastaajista, mutta lähes kolmannes ei osannut arvioida asiaa.

Tutkimus tehtiin Apteekkariliiton toimeksiannosta. Tutkimushaastatteluja tehtiin viime vuoden syyskuussa yhteensä tuhat.