Kysely: Enemmistö reserviupseereista kannattaa Nato-jäsenyyttä

Hieman yli puolet reserviupseereista kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä, ilmenee Suomen Reserviupseeriliiton kyselystä. Kannatus on laskenut hieman viime syksyn vastaavasta kyselystä.

Yli puolet vastaajista arvioi, että sotilaallinen tilanne muuttuu nykyistä uhkaavammaksi Suomen lähialueella seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Tutkimuksen mukaan Ruotsin liittyminen Natoon lisäisi sotilasliiton kannatusta Suomessa.

– Tuloksiin vaikuttavat voimakkaasti tapahtumat eurooppalaisessa turvallisuusympäristössä. Kannatusluvut ovat vähän pienentyneet viime vuodesta, mutta kun mennään 3–4 vuotta taaksepäin, ne ovat selvästi kasvaneet, sanoo Reserviupseeriliiton toiminnanjohtaja Janne Kosonen.

Sähköpostikyselyyn vastasi huhti-toukokuun vaihteessa 5 178 Reserviupseeriliiton jäsentä.