Kysely: Enemmistö suomalaisista luottaa presidenttiin, hallitukseen vain reilu kolmannes

Haastatteluja tehtiin yli tuhat.

Enemmistö suomalaisista luottaa presidenttiin, mutta hallitukseen luottaa vain reilu kolmannes, käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisemasta kyselystä.

Kyselyyn vastanneista 78 prosenttia luottaa erittäin tai melko paljon presidenttiin. Hallituksesta samaa sanoi vain 35 prosenttia. Lisäksi 38 kertoi luottavansa eduskuntaan.

Kyselyssä mitattiin myös luottamusta moniin muihin yhteiskunnan toimijoihin. Hieman yli puolet vastaajista kertoi luottavansa tiedotusvälineisiin. Kirkkoon luotti 44 prosenttia vastaajista ja ammattiyhdistysliikkeeseen 41 prosenttia.

Kyselyn toteutti Kantar TNS. Joulukuun alussa tehtyjä haastatteluja oli yli tuhat. Virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.