Liikenneturvan mukaan autoilijoiden on vaikea ennakoida pyöräilijöiden toimintaa

Kolme neljästä kyselyyn vastanneesta oli sitä mieltä, että autoilijoiden on vaikea ennakoida pyöräilijöiden toimintaa.

Pyörällä kulkevien ennakoitavuudessa on parantamisen varaa, selviää Liikenneturvan kyselystä. Kolme neljästä kyselyyn vastanneesta oli sitä mieltä, että autoilijoiden on vaikea ennakoida pyöräilijöiden toimintaa.

Vastaavasti kaksi kolmesta koki, että monet autoilijat eivät huomioi pyöräilijöitä liikenteessä. Lähes kaksi kolmesta ajatteli, että liikennesäännöt velvoittavat pyöräilijöitä samalla tavalla kuin moottoriajoneuvoilla liikkuvia.

Liikenneturva selvittää tieliikenteen ilmapiirin kehitystä vuosittaisilla kyselyillä. Kyselyn toteutti TNS Gallup. Tiedot kerättiin viime joulukuussa internetpaneelissa. Vastaajia oli reilut 1 650, ja heistä autoilijoita oli lähes 1 300.