Kysely: Suomen maanpuolustuksen suurin vahvuus on yleinen asevelvollisuus

Ihmisten näkemykset vahvuuksista vaihtelevat alueittain. Pohjoismainen puolustusyhteistyö jakaa mielipiteitä.

Selvästi yli puolet suomalaisista pitää Suomen maanpuolustuksen suurimpana vahvuutena yleistä asevelvollisuutta, kertoo Reserviläisliiton teettämä kyselytutkimus. Seuraavaksi suurimpana vahvuutena pidetään maanpuolustustahtoa.

Nuoret uskovat eniten korkean maanpuolustustahdon tärkeyteen. Noin kaksi kolmasosaa kyselytutkimukseen vastanneista nuorista on sitä mieltä, että Suomen maanpuolustuksen suurin vahvuus on maanpuolustustahto.

– Maanpuolustustahto on lisääntynyt viime vuosina. Positiivista on, että varsinkin nuoret näkevät maanpuolustustahdon erittäin tärkeänä, sanoo Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg tiedotteessa.

Etelässä arvostetaan liittoutumattomuutta

Tutkimus paljasti alueellisia eroja vahvuuksien välillä. Eteläsuomalaiset arvostavat liittoutumattomuutta, länsisuomalaiset maanpuolustustahtoa, itäsuomalaiset yleistä asevelvollisuutta ja sotilaallista yhteistyötä muiden valtioiden kanssa sekä pohjoissuomalaiset reserviläisten suurta määrää ja vapaaehtoista maanpuolustustyötä enemmän kuin muut.

– Suomalaiset eivät juuri näytä pitävän vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja -koulutusta puolustuksemme tärkeänä voimavarana, vaikka esimerkiksi vapaaehtoisen maanpuolustuksen kursseille osallistuu vuosittain enemmän reserviläisiä kuin Puolustusvoimien kertausharjoituksiin, Nyberg kummastelee.

Pieni osa kannattaa Ruotsi-liittoumaa

Kolmannes kyselyyn vastanneista haluaa edelleen ylläpitää omaa ja itsenäistä puolustusta. Toinen kolmannes on sitä mieltä, että Pohjoismaiden puolustusta pitäisi yhdistää. Pieni osa on sitä mieltä, että Suomen tulisi liittoutua Ruotsin kanssa tai että Suomen tulisi ylläpitää yhteistä sodan ajan kalustoa muiden Pohjoismaiden kanssa.

Innolink Research Oy tekemään kyselytutkimukseen osallistui 506 henkilöä alkuvuodesta. Tulosten virhemarginaali on 4,4 prosenttiyksikköä 95 prosentin luottamustasolla.