Kysely: Suurin osa on tyytyväisiä terveyspalveluihin

Hyvin harva terveyspalveluiden käyttäjä on Suomessa tyytymätön saamaansa hoitoon. Asia käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan yhdeksän kymmenestä ilmoittaa olevansa vähintäänkin melko tyytyväisiä saamaansa hoitoon.

Vastanneista 93 prosenttia oli tyytyväisiä työnantajan maksamiin yksityisiin terveyspalveluihin. Kunnallisiin terveyspalveluihin oli tyytyväisiä 84 prosenttia palveluiden käyttäjistä ja yksityisiin 87 prosenttia vastaajista.