Kysely kertoo yhä useamman suomalaisen osallistuvan vapaaehtoistyöhön

Nuoret vastaajat arvioivat käyttävänsä vapaaehtoistyöhön runsaasti aikaa

Kaksi viidestä suomalaisesta kertoo tekevänsä vapaaehtoistyötä, ilmenee kyselystä. Tuhannesta vastaajasta 40 prosenttia oli tehnyt vapaaehtoistyötä viimeisen neljän viikon aikana, kun kolme vuotta aiemmin vapaaehtoistyötä oli tehnyt 33 prosenttia.

Työhön käytetty aika oli tuoreessa kyselyssä hieman pienempi. Vielä kolme vuotta sitten vastaajat arvioivat tehneensä neljän edeltävän viikon aikana hieman yli 18 tuntia vapaaehtoistyötä, kun määrä oli nyt runsaat 15 tuntia.

Kyselyyn vastanneet oli jaettu viiteen ikäryhmään. Nuorten (15–24-vuotiaat) aktiivisuus näyttäisi lisääntyneen roimasti, sillä ikäryhmään kuuluvat vastaajat arvioivat tehneensä neljässä viikossa yli 27 tuntia vapaaehtoistyötä. Kolme vuotta aiemmin tuntimäärä oli hieman yli 10.

Eläkeikäisten (65–79-vuotiaat) kohdalla aktiivisuus taas on pudonnut. Vapaaehtoistyöhön arvioitiin nyt käytetyn 13,5 tuntia, kun kolme vuotta sitten tunteja kertyi 23.

Naispuolisten vastaajien arvio vapaaehtoistyöhön käytetyistä tunneista pysyi jotakuinkin ennallaan, mutta miesten kohdalla aktiivisuus oli hiipunut lähes 19 tunnista yli 13 tuntiin.

Yksittäisistä toimialoista vapaaehtoistyötä oli tehty eniten lasten ja nuorten parissa. Ylivoimaisesti suurin syy olla osallistumatta vapaaehtoistyöhön oli ajan puute. Niistä kuudestasadasta vastaajasta, jotka eivät vapaaehtoistyötä tehneet, yli puolet olisi halukas osallistumaan vapaaehtoistoimintaan pyydettäessä.

Kansalaisareena, Kirkkohallitus ja Opintokeskus Sivis teettivät kyselyn Taloustutkimuksella. Se toteutettiin henkilökohtaisina käyntihaastatteluina maaliskuussa. Virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.