Lääkärilehti: Pullo viiniä viikossa lisää naisen syöpäriskiä yhtä paljon kuin kymmenen tupakkaa

Brit­ti­tut­kijat ovat selvittäneet, mon­taako tu­pakkaa vas­taa pul­lo vii­niä vii­kossa syöpä­riskin kan­nalta.

Tutkimuksesta kertovan Lääkärilehden mukaan tutkimus tehtiin alko­holin ja tupa­koinnin haitallisuuden havainnollistamiseksi.

Ana­lyysi pe­rustui laa­joihin havain­noiviin tutki­muksiin, jois­sa tutkit­tavien tupa­kointi ja alko­ho­lin­käyttö tun­nettiin tar­kasti.

Pul­lo vii­niä vii­kossa li­säsi tupa­koi­mat­toman mie­hen eli­ni­käistä syöpä­riskiä yh­den pro­sentin ver­ran ja nai­sen 1,4 pro­senttia. Riski kasvaa yhtä paljon mie­hillä vii­destä viikoittaisesta tupakasta ja nai­silla kymme­nestä.

Nais­ten ris­kin suu­rempi kas­vu liit­tyy sii­hen, et­tä kohtuul­li­nenkin alko­ho­lin­käyttö li­sää nais­ten rinta­syö­pä­riskiä 0,8 pro­senttia.

Tämä sisältö on vain tilaajille.

Tilaa Keskisuomalainen VerkkoPlus 1 kk / 9,90 €

Tilaa tästä!

Jos olet jo tilaaja, .