Lääkkeet vaarantavat sikiön vain harvoin

Sikiövauriot johtuvat harvoin lääkkeiden käytöstä. Lääkelaitoksen mukaan äidin välttämättömän lääkehoidon laiminlyönti voi olla suurempi vaara sikiölle kuin taudin hoitoon käytetty lääkitys.

Sikiön terveyteen vaikuttavat lääkkeitä enemmän äidin perimä, päihteidenkäyttö ja ympäristön kemikaalit. Yli puolet sikiövaurioista johtuu sattumasta ja tuntemattomista tekijöistä. Lisäksi ensisynnyttäjien kohonnut keski-ikä lisää riskiä odotusajan terveysongelmille.

Lähes puolet raskaana olevista naisista käyttää raskauden aikana ainakin yhtä reseptilääkettä. Viidennes ottaa niitä raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Kuusi prosenttia äideistä käyttää kroonisen sairauden takia lääkkeitä odotusaikana.

Lääkelaitos, Stakes ja Kela ovat aloittaneet hankkeen, jossa tutkitaan raskauden ja imetyksen aikaista lääkkeiden käyttöä ja vaikutuksia sikiön ja vauvan terveyteen.