Lääninhallitus: Oppivelvollisuusikä 18 vuoteen

Oulun lääninhallitus esittää oppivelvollisuusiän jatkamista nykyisestä 16 vuodesta 18 vuoteen. Näin kaikki nuoret velvoitettaisiin suorittamaan toisen asteen tutkinto lukiossa tai ammatillisessa opinahjossa. Nykyään tämä jää jokaisen oman harkinnan varaan.

– Oppivelvollisuusiän jatkaminen on paras keino vähentää koulutuksen ulkopuolelle jäävien nuorten määrää, lääninsivistysneuvos Pertti Kokkonen Oulun lääninhallituksesta vakuuttaa.

Lääninhallitusten arvioinnin mukaan 16–18-vuotiaita koulupudokkaita on yhä liikaa. Perusopetuksen jälkeisen tutkinnon puuttuminen näkyy työttömyytenä ja syrjäytymisenä.

Oppivelvollisuusiän korottamisen nosti esille kolmisen vuotta sitten silloinen opetusministeri Tuula Haatainen (sd.) Sen jälkeen asia on painunut unohduksiin.

– Minusta tämä asia pitäisi miettiä pohjamutia myöten ja ottaa se seuraavassa hallitusohjelmassa esille, Kokkonen sanoo.