Lännen Media: Merivoimien johtoon kuuluva amiraali oli esteellinen –  esitutkintaa ei aloiteta

Merivoimat on päättänyt, että sen ylimpään johtoon kuuluvan lippueamiraalin toimista ei aloiteta esteellisyystutkintaa.

Lännen Media kertoo, että lippueamiraali ja esikuntapäällikkö Timo Hirvonen on toiminut tehtävissään esteellisenä kahdessa tapauksessa vuosina 2016–2017. Tieto käy ilmi Pääesikunnan oikeudellisen osaston päätöksestä.

Päätöksessä todetaan Hirvosen vahvistaneen Puolustusvoimissa työskentelevän läheisensä palkankorotuksen vuonna 2016. Hirvonen toimi tuolloin laivaston komentajana.

Pääesikunnan mukaan Hirvonen on myös nykyisessä tehtävässään toiminut esteellisenä, kun hän kävi kehityskeskustelun ja laati suoritusarvioinnin toisesta läheisestään.

Kertaus hyvän hallinnon peruste

ista

Lännen Media uutisoi jo aiemmin Hirvoseen liittyvien esteellisyysepäilyjen selvityksestä. Uutisen mukaan Hirvosen epäillään edistäneen esikuntapäällikkönä läheisensä uraa osallistumalla henkilöstösuunnitteluun. Kyseinen läheinen on valittu Merivoimissa korkeaan tehtävään.

Merivoimat on toimittanut laillisuusvalvonnalle asiakirjan, jossa vahvistetaan, että tehtävä- ja seuraajasuunnittelu tapahtuu esikuntapäällikön johdolla. Merivoimien mukaan Hirvonen ei kuitenkaan vaikuttanut valintaan "sen enempää tosiasiallisesti kuin muodollisestikaan".

Lännen Media kertoo, että Pääesikunta ilmoittaa kiinnittävänsä amiraali Hirvosen huomiota hyvän hallinnon perusteisiin ja esteellisyyssäännösten noudattamiseen. Puolustusvoimissa järjestetään myös ylimääräinen hallinnollinen kertauskoulutus.

Hirvosta on pidetty yhtenä mahdollisena ehdokkaana Merivoimien seuraavaksi komentajaksi.