Lännen Media: Suomalainen arvostaa perhettä, sisäistä rauhaa ja oikeudenmukaisuutta

Kyselyyn vastasi reilu 1200 ihmistä maaliskuun lopussa.

Suomalaiset pitävät perheen ja läheisten hyvinvointia, sisäistä rauhaa sekä onnellisuutta ja oikeudenmukaisuutta tärkeimpinä elämänarvoinaan, selviää Lännen Median Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä.

Vähiten tärkeimmäksi arvoksi suomalaiset arvioivat itselleen jännittävän elämän, uskonnollisen vakaumuksen ja mielihyvän.

Kyselyssä selvitettiin vastaajien kolmea tärkeintä sekä vähiten tärkeää arvoa ja hyvettä. Perheen hyvinvoinnin nosti tärkeimpien arvojensa joukkoon 62 prosenttia vastaajista.

Lisäksi kysyttiin arviota siitä, mitä suomalaiset yleensä pitävät tärkeänä ja vähiten tärkeänä. Tässä listauksessa työ ja itsensä toteuttaminen kiilasivat kakkoseksi perheen hyvinvoinnin jälkeen. Itselle tärkeitä arvoja mitattaessa työ sijoittuivasta seitsemänneksi.

– Työ ei ole hirveän tärkeä henkilökohtaisesti, mutta sen ajatellaan kuuluvan identiteettiimme. Isänmaallisuus on vähän sama juttu. Eri vastaukset kertovat yhteisiksi miellettyjen arvojen ja henkilökohtaisten arvojen erillisyydestä, sanoo Lännen Medialle suomalaisten arvoista kirjan kirjoittanut emeritusprofessori Klaus Helkama.

Hyveistä tärkeimpiä sekä itselle että suomalaisille yleensä ovat rehellisyys ja vastuuntuntoisuus. Avarakatseisuus ylsi henkilökohtaisista hyveistä kolmanneksi, kun taas suomalaisten hyveistä kolmossijalle arvioitiin itsenäisyys.

Kyselyyn vastasi reilu 1200 ihmistä maaliskuun lopussa.