Laiton maassa oleskelu ja turvallisuuskysymykset hallituksen pohdittavina

– Kansallisesta turvallisuudesta sekä laittomasta maassa oleskelusta tehtiin avauksia hallituksen budjettiriihen yhteydessä tällä viikolla. Uudistushankkeita oli pantu liikkeelle ministeriöissä jo ennen Turun joukkopuukotusta ja budjettiriihtä.

– Hallitus on linjannut, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista henkilöistä tehdään uhka-arvio ja heidät otetaan tarvittaessa välittömästi säilöön. Tämä voi hallituksen mukaan edellyttää lainsäädännön muutosta ja säilöönottokapasiteetin nostoa. Asia on selvityksessä.

– Laittomasta maassa oleskelusta voi nykyisellään saada sakkoa. Jatkossa siitä voisi saada sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta, jos lausunnoilla olevat ehdotukset etenevät lainsäädäntöön.

– Laittomasti maassa oleskelevan auttamisesta, kuten majoittamisesta tai piilottamisesta, on tulossa erillinen rangaistussäädös. Vielä ei tiedetä, millainen toiminta olisi rangaistavaa.

– Kansalaisuuslakia suunnitellaan muutettavan niin, että kansalaisuus otetaan pois kaksoiskansalaisilta, jotka syyllistyvät terroritekoon.