Laittoman maahantulon järjestämisestä syytetyt kiistävät rikoksen

Laittoman maahantulon järjestämisestä syytetyt miehet kiistävät syyllistyneensä rikoksiin. Syyttäjän mukaan he ovat tuoneet yli 50 ihmistä laittomasti Suomeen ja saaneet yhteensä kymmeniä tuhansia euroja rikoshyötyä.

Syytetyt myöntävät auttaneensa Suomeen tulossa olleita henkilöitä ja majoittaneensa heitä. Perusteena on kuitenkin heidän mukaansa ollut halu auttaa maanmiehiä eikä toiminta ole tuottanut hyötyä. Osa Suomeen kuljetetuista ja saatetuista on syytettyjen veljen- tai sisarenpoikia, serkkuja tai muita sukulaisia.