Lakkovaroitus Helsingin yksityiselle opetusalalle

Työntekijäpuoli jätti Helsingin yksityisiä kouluja ja lukioita koskevan lakkovaroituksen sunnuntaina. Jos sovitteluun edenneessä työriidassa ei saavuteta sopua, työt keskeytyvät 15 helsinkiläisessä koulussa 12.–16. maaliskuuta.

Lakkovaroituksen jättivät yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten henkilöstöä edustavat Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.

Sivistystyönantajat sanoivat olevansa pettyneitä tässä vaiheessa annettuun uuteen lakkovaroitukseen. Työnantajapuolen mukaan ylioppilaskirjoitukset ovat vaarassa.

Yksityinen opetusala ja ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset ovat olleet sopimuksettomassa tilassa helmikuun alusta alkaen. Työntekijäjärjestöt jättivät ensimmäisen lakkovaroituksen 18. helmikuuta, ja tämä työnseisaus koskee viittä Etelä-Suomen ammatillista oppilaitosta ja neljää ammatillista aikuiskoulutuskeskusta. Se toteutetaan 5.–9. maaliskuuta.

Työriidan sovittelu jatkuu maanantaina.