Lapselle voi ehkä pian antaa entistä kansainvälisemmän nimen ja neljä etunimeä

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa, että esimerkiksi espanjalaistyylinen kaksiosainen sukunimi tulisi mahdolliseksi.

Etu- ja sukunimiä koskeva laki uudistuu. Tulevaisuudessa lapselle voisi valita neljä etunimeä ja entistä kansainvälisemmät nimet hyväksyttäisiin, ehdottaa oikeusministeriön työryhmä.

Tarkoitus on lisätä valinnanvapautta nimiasioissa monella tavalla: sekä puolisoiden sukunimiä että lapsen etu- ja sukunimivalintaa koskevia sääntöjä on tarkoitus höllentää.

Kahdesta eri sukunimestä voitaisiin muodostaa sukunimiyhdistelmä. Tällaista nimiyhdistelmää voisivat käyttää molemmat puolisot, ja nimiyhdistelmän voisi antaa myös lapselle. Näin lapsi saisi molempien vanhempiensa sukunimen.

Olisi myös mahdollista valita esimerkiksi Espanjan ja Portugalin tyyliin kaksiosainen sukunimi, jossa nimien välillä ei tarvitsisi käyttää väliviivaa.

Sukunimien järjestyksenkin voisi valita vapaasti.

Avopuolisotkin saisivat halutessaan saman sukunimen

Myös pitkäkestoisen avoliiton ja rekisteröidyn parisuhteen osapuolet voisivat ottaa yhteisen sukunimen. Yhteisen sukunimen saisivat avopuolisot, jotka ovat asuneet yhdessä vähintään viisi vuotta tai joilla on yhteinen lapsi.

Käytössä olevien sukunimien suoja säilyisi nykyisenä.

Etunimenkään ei tarvitsisi enää olla kotimaisen nimikäytännön mukainen, vaan lapselle voisi valita entistä kansainvälisemmän nimen.

Nimien sukupuolisidonnaisuus ei ehdotuksen mukaan katoaisi, vaan esimerkiksi naisten ja tyttöjen nimeksi vakiintunutta nimeä ei voisi valita pojalle.

Nimen voisi muuttaa netissä

Nimen ilmoittamisen ja muuttamisen voisi tulevaisuudessa hoitaa sähköisesti. Tavoitteena on, että yksinkertaiset ilmoitusasiat ja nimenmuutokset hoituisivat automaattisesti ja ainoastaan harkintaa vaativat tapaukset tulisivat maistraatin ratkaistaviksi.

Uudistuksen tavoitteena on saattaa nimiä koskeva lainsäädäntö vastaamaan yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia.

Mietintö luovutettiin oikeus- ja työministeri Jari Lindströmille (ps.) tänään.