Lehmänmaidon yhteyttä diabetekseen tutkitaan vielä

Runsas maidon käyttö varhaislapsuudessa saattaa altistaa tyypin 1 diabetekselle. Toistaiseksi näyttö on riittämätöntä ja hajanaista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkijan Sari Niinistön mukaan nykyisen tutkimustiedon perusteella ei voida laatia maitoon liittyviä ravitsemussuosituksia, joilla voitaisiin ehkäistä tyypin 1 diabetesta. Ei myöskään tiedetä, mikä tekijä maidossa mahdollisesti altistaa tyypin 1 diabetekselle.

Tutkijat ovat ehdottaneet, että liian varhainen altistuminen lehmänmaidon proteiinille saattaisi johtaa ohutsuolen tulehdukseen, häiriintyneeseen puolustusvasteeseen sekä lisääntyneeseen suoliston läpäisevyyteen ja siten nostaa tyypin 1 diabeteksen riskiä.

Myös lehmänmaidon ja ihmisen insuliinin rakenteellinen samankaltaisuus saattaisi johtaa siihen, että elimistön puolustusjärjestelmä reagoisi virheellisesti ja johtaisi haimasolujen tulehdukseen.

Maidon, kuten muidenkin ravintotekijöiden, yhteyttä tyypin 1 diabetesriskiin tutkitaan aktiivisesti useissa tutkimuksissa.

Suomessa TRIGR-tutkimuksessa selvitetään, voidaanko diabetesta ehkäistä antamalla imeväisikäisille tavanomaisen äidinmaidonkorvikkeen sijaan korviketta, josta maitoproteiinit on pilkottu.

Toistaiseksi edes diabeteksen riskiperheissä ei ole lähdetty lehmänmaidon käyttörajoituksiin. Pienten vauvojen syöttämisessä pätevät tutut ohjeet.