Liikennevirasto löysi puutteita siltojen lujuudessa

Lujuuspuutteet vaikuttavat siltojen käyttöikään.

Liikennevirasto kartoittaa sillat, joiden betonirakenteista saattaa löytyä lujuusongelmia. Virasto kertoi maanantaina, että pistokokeissa on löytynyt kuusi vuosina 2011–2016 valmistunutta maantiesiltaa, joissa on lujuuspuutteita.

Yksikön päällikkö Minna Torkkeli Liikennevirastosta kertoo, että tästä eteenpäin betoniongelmia ei lähdetä selvittämään satunnaisotoksella, vaan 2011–2016 valmistuneista silloista tehdään riskikartoitus.

– Lähdemme tällaiset sillat edellä, joilla on erityisen raskasta liikennettä, Torkkeli sanoo.

Betonin lujuustutkimukset laajennetaan hänen mukaansa myös rautatiesiltoihin ja sellaisiin maantiesiltoihin, joissa betonin lujuus on tärkeämmässä roolissa kuin joissakin muissa siltatyypeissä. Tutkimuksia laajennetaan lisäksi 5–10 vuotta vanhoihin siltoihin.

Tutkimukset alkavat kevättalvella tai keväällä, sillä näytteiden ottaminen paukkupakkasilla ei onnistu. Torkkeli arvioi, että tuloksia saadaan alkukesästä.

Vuosina 2011–2016 valmistuneita betonirakenteisia siltoja on rekisteröity 640. Kaikkiaan siltoja on valmistunut noin 900, sillä osa niistä on teräsputki- ja puusiltoja.

Pistokokeissa löytyneet kuusi siltaa sisältyvät 18 sillan otokseen.

Kantavat hyvin normaaliliikenteen

Torkkeli pitää löydöstä toisaalta huolestuttavana ja toisaalta ei. Liikenneturvallisuuden kannalta asia ei ole hänen mukaansa ongelma.

– Sillat kantavat ihan hyvin normaaliliikenteen. Siinä mielessä tämä ei ole huolestuttava asia, hän sanoo.

Lujuuspuutteet vaikuttavat kuitenkin siltojen käyttöikään. Sillat suunnitellaan kestämään sata vuotta, jonka aikana niitä korjataan kerran tai kaksi.

Betonin lujuusongelmat aiheuttavat sen, että siltojen korjaukset tulevat eteen aikaisemmin.

Betonin lujuusongelmat nousivat esiin, kun niitä havaittiin viime vuonna Turun yliopistollisen sairaalan työmaalla. Turussa ongelmien taustalla ovat sairaanhoitopiirin mukaan betonin liian pieni tiheys ja liian suuri ilmamäärä.