Lonkkaproteesit Suomessa uusiksi jopa kaksi kertaa Ruotsia useammin

Suomessa uusitaan lonkan tekonivelleikkauksia useammin kuin muissa Pohjoismaissa.

Esimerkiksi viiden ensimmäisen leikkausta seuranneen vuoden aikana Suomessa uusintaleikkauksia tehdään jopa kaksi kertaa useammin kuin Ruotsissa.

Kymmenen vuoden tarkastelujaksolla leikkauksista onnistuu Suomessa 90,9 prosenttia, Ruotsissa 94,2 prosenttia. Tanskassa onnistuneita leikkauksia on 92,1 prosenttia ja Norjassa 92,8 prosenttia.

Tiedot käyvät ilmi kansainvälisestä laaturekisteritutkimuksesta, jossa käytettiin hyväksi pohjoismaisen tekonivelrekisteriyhdistyksen tietokantaa.

Keskitetty tieto puuttuu

Syynä Suomen muita Pohjoismaita huonompaan tulokseen on se, että Suomessa lonkkaproteesileikkauksista ei ole julkaistu riittävän ajantasaista tietoa, Turun yliopistollisen keskussairaalan tekonivelkirurgian vastuulääkäri Keijo Mäkelä kertoo.

Suomessa on otettu herkästi laajaan käyttöön uusia proteesimalleja, mutta keskitetyn tiedon puutteessa niiden toimivuutta ei ole kyetty seuraamaan siten kuin muissa Pohjoismaissa.

Vastauksena ongelmaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kehittänyt automaattiseen sähköiseen ilmoittamiseen perustuvan lonkka- ja polvi-implanttirekisterin.

Uusi rekisteri mahdollistaa implanttien yksittäisten osien viemisen rekisteriin heti leikkaussalissa, THL:n erityisasiantuntija Jaason Haapakoski kertoo.

– Rekisteriin viedään esimerkiksi materiaalit ja kiinnitysmenetelmät. Mehän emme tiedä, mikä voi tulevaisuudessa aiheuttaa ongelmia.

Rekisterilomake täytetään sähköisesti, ja osat voidaan rekisteröidä viivakoodeista. Implanttien valmistajat puolestaan ovat antaneet tietoja erilliseen tuotetietorekisteriin. Näin rekisteri on helppokäyttöinen ja nopea, ja rekisteri on jatkuvasti ajan tasalla ja hälytysvalmis, Haapakoski kertoo.

Nyt tarkemmassa rekisterissä ovat vasta polvi- ja lonkkaimplantit. THL:ssä on jo muodostettu työryhmä rakentamaan vastaavaa rekisteriä muille tekonivelille.