Lukiolaiset haluavat tet-jakson – "tarvitaan konkreettisempaa kuvaa työelämästä"

Suomen Lukiolaisten Liiton mukaan työelämätaitojen pitäisi olla osa kaikkia koulutusasteita.

Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL) kannattaa ajatusta lukiolaisten työelämään tutustumisjaksosta (tet). Tällä hetkellä tet-jaksoja on peruskoulun ylimmillä vuosiluokilla.

Liiton mukaan lukion tehtävä on ennen kaikkea valmistaa jatko-opintoihin, mutta työelämätaitojen pitäisi olla osa kaikkia koulutusasteita. SLL:n selvityksen mukaan lukiolaiset kokevat puutteita erityisesti työntekijöiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä työnhakuun liittyen.

– Lukiossa on selvästi aukko tässä asiassa. Ongelmaa voitaisiin korjata ottamalla käyttöön lukiolaisten tet-jakso. Jakso voisi olla vapaavalintainen, ja se tulisi voida suorittaa joko työelämään tai korkeakouluun tutustuen, esittää liiton puheenjohtaja Elli Luukkainen.

Liitto pitää kurkistuksia työelämään tärkeänä myös oman alan valitsemisen näkökulmasta. Sen mukaan vain 17 prosenttia nuorista tietää lukion alussa, mille alalle aikoo hakeutua ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen.

– Opinto-oppaiden selaamisen rinnalle tarvitaan konkreettisempaa kuvaa työelämästä. Työpaikalla lukiolainen voisi tutustua työelämän pelisääntöihin ja näkisi, miten eri alojen osaamista voi hyödyntää työelämässä. Työnantajien vastuulla olisi tarjota mielekkäitä työtehtäviä. Tet-jakson tulisi tukea lukiokoulutuksen tavoitteiden toteutumista.

Kansanedustaja Lauri Ihalainen (sd.) ehdotti torstaina 29. syyskuuta Ylen A-Studiossa pidempää työhön tutustumisjaksoa myös lukiolaisille. Hänen mielestään lukiokoulutus ei sisällä tarpeeksi työelämän tuntemusta. Ajatus on ollut esillä aiemminkin. Esimerkiksi Kun koulu loppuu -kyselyyn vastanneista lukiolaisista 72 prosenttia katsoi, että lukion tet-jakso olisi vähintään melko tarpeellinen. Kyselyn tulokset julkistettiin maaliskuussa 2014.